top of page

GEZINSTRAINING

Als je meer aandacht en rust in je gezin wilt dan is deze gezinstraining wat je nodig hebt.

In deze training combineer ik mindful parenting, de mindfulnesstraining voor volwassen en de mindfulnesstraining voor kinderen. Maar ik ben vooral ook samen met mijn partner verantwoordelijk voor onze twee jongens. Aandacht voor wat er speelt in ons als opvoeders en onze kinderen heeft ons meer harmonie gebracht. We hebben anders leren omgaan met de stressmomenten in de opvoeding. Maar we zijn als gezin steeds in ontwikkeling. Er zijn nog momenten van weinig energie, frustraties en irritaties maar we reageren er anders op. Meestal. Soms slaan we de plank mis. Ook dan helpt mindfulness. Wat betekent met milde aandacht kijken naar wat is gebeurd. Kijken wat nodig is en wat anders kan. Morgen weer een nieuwe dag.

 

Inzicht in patronen

Je zult inzicht krijgen in wat jullie gewoonten en overtuigingen zijn die je als opvoeder in je gezin brengt en die misschien niet meer voor jou en je gezin werken. Als je wat niet meer werkt hebt opgeruimd, komen de kwaliteiten van ieder gezinslid weer naar boven. En loopt het gezin als geheel ook harmonieuzer.

Wat gaan we doen?

In de oudergesprekken gaan we het hebben over jullie gezin. Waar lopen jullie als gezin vast? Welke kwaliteiten worden over het hoofd gezien? Ieder gezinslid heeft zijn unieke betekenis, vormt een unieke schakel in jullie gezin en die krijgen we in deze gesprekken weer boven tafel. Elk lid maakt het gezin tot een uniek gezin, tot jullie gezin. 

We doorlopen een aantal stappen in de sessies:

stap 1 Het in kaart brengen van kwaliteiten en leerdoelen van ieder gezinslid

stap 2  Ontdekken wat voedend en ondermijnend werkt voor ieder gezinslid

stap 3  Ontdekken wat de obstakels zijn in jullie gezin

stap 4 Leren doen wat werkt voor jullie gezin

stap 5 Gebruiken wat je hebt geleerd : hoe houd ik het als opvoeder vol?

In de sessies met elkaar als gezin gaan we samen oefenen om meer aandacht in het gezin te brengen.

  • Afgestemd op de leeftijd van de kinderen zullen we concentratie- en aandachtsoefeningen gaan doen. Dat zijn veelal oefeningen die we in stilte doen.

  • Deze stille oefeningen wisselen we af met bewegingsoefeningen.

  • Ieder gezinslid leert de aandacht te richten op zichzelf en wat er speelt van binnen.

  • Door als gezin stil te worden en naar binnen te keren kan ieder lid verder groeien; wat houdt ieder bezig, wat zijn de behoeften, wat is moeilijk en wat hebben we nodig om te groeien?

Prijs per sessie 100 euro

Duur per sessie 1,5 uur

Het aantal sessies is afhankelijk van het aantal gezinsleden.

Elk gezinslid heeft een sessie nodig.

Soms is er de behoefte om alleen met de ouders om de tafel te gaan zitten.

Reken dan op een extra sessie.

Weet me te vinden via het contactformulier.

bottom of page